כתב עת לאמנות הקרמיקה, עבור אגודת הקרמיקאים בישראל