ג'ירפות בחלל, 2014, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 24 עמ', כתבה: נורית זרחי, איירה: הילה חבקין