רפרטואר הקאמרי 2015-2014, התאטרון הקאמרי, תל אביב, 36 עמ', עורכת: ד"ר ורדה פיש